Stilla Oceanens nordvästra kust – The Pacific Northwest – är Cutter & Bucks hem. Delstaten Washington är en region med ständigt växlande väder och starka kontraster. Här möter sofistikerade städer orörd natur och oslipade kustlinjer. Mäktiga bergsmassiv möter framåtsträvande entreprenörskap, och traditionella värderingar möter nytänkande ideal. Dessa motsättningar har format människorna till oberoende, avslappnade individualister med ett aldrig svikande ungdomligt sinne.


Cutter & Bucks rötter härrör från år 1990. De slingrar sig ner i marken precis vid den glittrande kuststaden Seattle. Här växte företaget upp mitt i en smältdegel av entreprenörskap, uppfinningsrikedom och med den omgivande miljöns starka påverkan. En vacker och spännande komposition som gäller än idag.

Vi på Cutter & Buck satte en ära i att skapa en klassisk klädlinje som verkligen speglade den inneboende och starka känslan för ”outdoor living” men som ändå inte uteslöt möjligheten att njuta ett fullödigt stadsliv. Vi vill påstå att vi var vägvisare för idén om att kläder ska kännas lika självklara och bekväma på golfbanan som hemma i vardagen eller på jobb. Varje detalj i plaggens utformning var viktig och vi blev snart kända för produkternas mycket höga kvalitet.

Likt alla och envar som kommer från USA’s nordvästra kust, känner vi en stolthet i att vi formats av vårt ursprung, av landskapet och av livsstilen. Vi är anpassningsbara, avslappnade, banbrytande och oberoende – precis som våra kläder.

År 2007 förvärvades Cutter & Buck av svenskbaserade New Wave Group som såg företagets enorma kapacitet att utvecklas även på nordisk och europeisk marknad. Följ med oss på vår fortsatta resa.